1. Münazara Yarışması

Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sosyal hizmet modellerinden faydalanan çocukların özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek kendilerini sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamak fikir üretmek ve problemlere çözüm bulma yeteneklerini geliştirmek amacıyla '' Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1. Münazara Yarışması '' düzenlenecektir. Yarışmada münazara konusu olarak münazara yürütme kurulu tarafından '' İnternet ve Sosyal Medya Fert ve Toplum için zararlıdır.'' belirlenmiştir.

Münazara takımları 9, 10,11,12. sınıflardan 4 asil , 2 yedek öğrenciden oluşacaktır. Kuruluşlarca münazara yarışmasına katılacak asil ve yedek çocuk isimlerinin belirlenerek münazara yarışması başvuru formunun doldurularak 13/10/2017 tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Yarışmanın yapılacağı;
Tarih: 25.10.2017
Saat: 10.00
Yer: İl Müdürlüğü Konferans Salonu

Yarışma Talimatı için; http://gaziantep.aile.gov.tr/data/59dcca78290eac26bcad5dd4/1.Münazara Yarışması Talimatı.pdf