HİZMET ALIMI PERSONELLERİN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde  İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğinin 14 üncü maddesi' nde belirlenen kriterlere göre İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımıza yapılan başvurulardan sözlü sınava girmeye hak kazanıp 10/03/2018-11/03/ 2018 tarihlerinde sözlü sınava girenlerin başarı durumlarını gösteren liste Müdürlüğümüz ilan panosunda yayınlanmıştır.

Yayınlanan listeye itirazlar 22/03/2018-26/03/2018 tarihleri arasında 5(beş) gün süreli olup, itirazların Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü/Personel ve Eğitim Hizmetleri Birimine (Budak Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No:104/B Şehitkamil/GAZİANTEP) şahsen yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.