Hizmet Alımı Personellerinin Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde  İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğinin 34 üncü maddesinde belirlenen kriterlere göre,  İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımıza yapılan başvurular tespit komisyonunca incelenmiştir.

Başvuru yapan kişiler, İl Müdürlüğümüzde ve başvuru da bulundukları kuruluşlarımızdaki ilan panolarına asılan listeden başvurularının KABUL veya RED durumlarını 20/02/2018 tarihi itibariyle öğrenebileceklerdir. Yayınlanan listeye itiraz süresi 20/02/2018 tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü olup, Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü/Personel ve Eğitim Hizmetleri Birimine (Budak Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No:104/B Şehitkamil/GAZİANTEP) yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.

NOT: Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması ile adli sicil sonuçları henüz tamamlanmamış olup, ilan edilen listeler mutlak olmayıp gelen rapor doğrultusunda yeniden değerlendirilecektir.