Hizmet Alımı Personellerinin Sürekli İşçi Kadrolarına Başvuruları

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 ncü maddelerinin uygulanmasına dair Usul ve Esaslar tebliği uyarınca başvurular 02.01.2018 tarihinde başlamış olup 11.01.2018 tarihinde sona erecektir. Başvuru yapacak personelin aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak doldurarak bağlı oldukları kuruluşlara teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu başvurular İl Müdürlüğümüzce de değerlendirileceğinden başvuru evraklarının 08.01.2018 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze teslim edilmesi rica olunur.

 
1-Forma yapıştırılan dışında 5 adet fotoğraf
2-EK-1 Form eksiksiz doldurulacak
3-www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
4-Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu ( www.pdb.aile.gov.tr/formlar sayfasından ulaşılarak elektronik ortamda doldurunuz. )
5-Örnek-1 ve Örnek-4 dilekçeleri doldurulacak ( Herhangi bir dava olmasa dahi doldurulması gerekmektedir. )