Kamuda Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Kesin Liste Duyurusu

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde  İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğinin 14 üncü maddesi' nde belirlenen kriterlere göre İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımıza yapılan başvurulardan Sürekli İşçi Kadrosuna geçmeye hak kazananları gösteren liste 22.03.2018 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda yayınlanmış ve listeye yapılan itirazlar, tespit komisyonunca değerlendirilerek kesin liste 30.03.2018 tarihi itibarıyla İl Müdürlüğümüz ilan panosunda yayınlanmıştır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları devam etmekte olanlar, kadroya atanacak ancak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olduğu değerlendirildiği takdirde, iş sözleşmeleri ilgili mevzuatı uyarınca fesih edilecektir.

Bu ilan tebliğ yerine geçmekte olup, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.