KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER KAPSAMINDA SOSYAL HİZMET MERKEZLERİN (SHM) DESTEKLENMESİ PROJESİ İÇİN PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin (SHM) Desteklenmesi Projesi için Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından istihdam edilip ekli tabloda (EK2) belirtilen illerdeki SHM’lerde proje süresince çalıştırılmak üzere aşağıdaki kriterlere uygun

Psikolog (2 kişi),
Vaka Danışmanı (2 kişi),
Öğretmen (2 kişi),
Çocuk Eğiticisi (2 kişi),
 Tercüman (2 kişi)
ve Hizmet Aracısı (2 kişi) alımı yapılacaktır.

İl Müdürlüğümüz, yapılan başvurulardan ilanda belirtilen kriterlere uygun her bir meslek grubu için istihdam edilecek personelin 4 katı kadar aday belirleyecektir. Adaylar EK-4’te belirtilen önceliklendirme kriterleri esas alınarak en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanacaktır.

Mülakata girmeye hak kazanan adayların başvuruları, Bakanlığımızca kurulacak mülakat komisyonunca değerlendirilecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 07.03.2018
Başvuru Bitiş Tarihi: 19.03.2018

Başvuru şartlarını taşıyan adayların aşağıda belirtilen belgeler ile Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ( Budak Mahallesi, M. Fevzi Çakmak Bulvar 104/B, 27090 Şehitkamil/Gaziantep) 19.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar başvurularını elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar sadece çalışacakları İl’e ve tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.
Proje bitiş tarihi: 31.05.2019

BAŞVURU ŞARTLARI
Türk Vatandaşları İçin Başvuru Şartları

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
 5. Askerlik durumu itibarıyla askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 31.05.2019 sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 6. Psikolog pozisyonuna başvuru yapanlar için üniversitelerin Psikoloji lisans bölümlerinden; Vaka Danışmanı pozisyonu için üniversitelerin Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans bölümlerinden; Çocuk Eğiticisi pozisyonu için lise ya da ön lisansın çocuk gelişimi bölümlerinden; Öğretmen pozisyonu için üniversitelerin dört yıllık Eğitim, Eğitim Bilimleri fakültelerinden mezun olanlar ile Fen Edebiyat fakültelerinden (formasyon sertifikası alanlar) mezun olmak,
 7. Arapça biliyor olmak (Tercih sebebidir),
 8. Bireysel görüşme, grup çalışması ve toplumla çalışma gibi mesleki becerilere yatkın olmak,
 9. Hassas gruplarla (kadın, erkek, çocuk, engelli, yaşlı vb.) çalışma alanında deneyim sahibi olmak (Tercih sebebidir),
 10. Sığınmacı ve mültecilerle çalışmış olmak (Tercih sebebidir),
 11. İyi iletişim becerisine sahip olmak ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 12. Ankara, Adana, Adıyaman, Bursa, Batman, İstanbul, İzmir, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Malatya, Mardin illerinde çalışmaya uygun olmak,
 13. Her türlü fiziki ve iklim koşullarında çalışma ve seyahat engeli olmamak,
 14. Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
 15. Office programlarını biliyor olmak
 16. B sınıfı ehliyeti olmak (Tercih sebebidir).
Yabancı Uyruklu Şahıslar İçin Başvuru Şartları
 1. 99 ile başlayan yabancı kimlik kartına sahip olması,
 2. Geçici koruma statüsündekiler için en az 6 ay geçici koruma altında kayıtlı olması,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 5. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
 6. Yabancı uyruklu şahısların istihdamında ilişkin ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen diğer şartları taşıyor olmak,
 7. Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
TERCÜMAN
 1. Türk vatandaşı olmak
 2. Yabancı uyruklu şahıslar için 99 ile başlayan yabancı kimlik belgesine sahip olmak ve Yabancı Uyruklu Şahıslar İçin Başvuru Şartlarını sağlıyor olmak
 3. İyi düzeyde Arapça konuşuyor, okuyor ve yazıyor olmak ( Ulusal ve Uluslararası sertifikayla dil düzeyini belgeleyenler tercih sebebidir)
 4. Türkçe- Arapça, Arapça- Türkçe çeviriyi yeterli derecede yapabiliyor olmak,
 5. En az lise mezunu olmak (Üniversite mezunu olmak tercih sebebidir)
 6.  Ankara, Adana, Adıyaman, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Hatay, Urfa, Gaziantep, Maraş, Kilis, Osmaniye, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Malatya, Mardin illerinde çalışmaya uygun olmak,
 7. Her türlü fiziki ve iklim koşullarında çalışmak ve seyahat engeli olmamak,
 8. Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
 9. B sınıfı ehliyeti olmak (Tercih sebebidir),
 10. İyi düzeyde Excel ve Word biliyor olmak (Tercih sebebidir).
HİZMET ARACISI
 1. 99 ile başlayan Geçici Koruma kimlik belgesine sahip olmak ve Yabancı Uyruklu Şahıslar İçin Başvuru Şartlarını sağlıyor olmak
 2. Yabancı uyruklu şahısların istihdamında ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli şartları taşıyor olmak,
 3. Hedef grubun mensup olduğu topluluk içinden ve gelişmiş liderlik becerilerine sahip olmak
 4. En az lise veya dengi okullardan mezun olmak,
 5. Türkçe biliyor olmak,
 6. Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak
 7. Etkin iletişim becerisine ve gelişmiş sosyal ve sözel beceriye sahip olmak,
 8. Saha deneyimi bulunmak (Tercih sebebidir)
İSTENECEK BELGELER
1.Başvuru Belgesi (İnternet sitesi üzerinden temin edilecektir. Bilgisayar Ortamında doldurulacak)
   Başvuru belgesi için tıklayınız: http://gaziantep.aile.gov.tr/data/5a9fbcd9290eac1f8812eba6/EK3 BAŞVURU FORMU.xls
2. Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Belgesi Fotokopisi
3. Adli Sicil Kaydı  (e-devlet üzerinden de alınabilir- Yabancı uyruklu şahıslar için kazanan adaylardan istenecektir)
4. Askerlik durumu belgesi (Türk vatandaşları için)
6. Diploma Fotokopisi (Türk vatandaşları için)
7. Özgeçmiş
 
 
 
EK2: İllere Göre Görevlendirilecek Personel Sayıları
 
İl Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Vaka Danışmanı Tercüman Hizmet Aracısı Psikolog Çocuk Eğiticisi Öğretmen
Adıyaman Merkez SHM 1 1 2 1 1 1
Batman Merkez SHM 1 1 2 1 1 1
Diyarbakır Bağlar SHM 1 1 2 1 1 1
Kocaeli Gebze SHM 1 1 2 1 1 1
Malatya Battalgazi SHM 1 1 2 1 1 1
Mardin Artuklu SHM 1 1 2 1 1 1
Osmaniye Merkez SHM 1 1 2 1 1 1
Ankara Mamak SHM 1 1 2 1 1 1
Adana Yüreğir SHM 1 1 2 1 1 1
Bursa Yıldırım SHM 1 1 2 1 1 1
İstanbul Esenyurt SHM 2 2 2 2 2 2
Bahçelievler SHM 1 1 2 1 1 1
İzmir Konak SHM 1 1 2 1 1 1
Mersin Akdeniz SHM 1 1 2 1 1 1
Hatay Antakya SHM 1 1 2 1 1 1
Şanlıurfa Suruç SHM 1 1 2 1 1 1
Gaziantep Şahinbey SHM 2 2 2 2 2 2
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SHM 1 1 2 1 1 1
Kilis Merkez SHM 2 2 2 2 2 2
Konya Selçuk SHM 1 1 2 1 1 1
 
19 İl
20 SHM 23 Vaka Danışmanı 23 Tercüman 40 Hizmet Aracısı 23 Psikolog 23 Çocuk Eğiticisi 23 Öğretmen
 


EK4:Önceliklendirme Kriterleri
Psikolog, Vaka Danışmanı, Çocuk Eğiticisi ve Öğretmen İçin Önceliklendirme Kriterleri
Arapça biliyor olmak
Hassas gruplarla (kadın, erkek, çocuk, engelli, yaşlı vb.) çalışma alanında deneyim sahibi olmak
Sığınmacı ve mültecilerle çalışmış olmak
Başvuru yapılan ilde yerleştirilememesi durumunda diğer proje illerde çalışmaya gönüllü olmak
Mesleki alanıyla ilgili sertifika sahibi olmak, hizmet içi eğitim programlarına katılmış olmak
Office programlarını biliyor olmak
B sınıfı ehliyeti olmak
 
Tercüman için Önceliklendirme Kriterleri
Ulusal ve Uluslararası sertifikayla dil düzeyini belgelemek
Yeminli tercüman olmak
Üniversite mezunu olmak
Başvuru yapılan ilde yerleştirilememesi durumunda diğer proje illerde çalışmaya gönüllü olmak
B sınıfı ehliyeti olmak
Office programlarını biliyor olmak
 
Hizmet Aracısı için Önceliklendirme Kriterleri
Saha deneyimi bulunmak
Daha önce bir projede çalışmış olmak
Üniversite mezunu olmak
Office programlarını biliyor olmak