Önemli Duyuru

İlgili Bütçe Kanununda yer alan “Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı kadrolarına 4.000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur kadrolarına 5.000 olmak üzere, yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı 9.000 adettir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, mimar ve mühendis kadroları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait serbest memur kadrolarına merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının taşra teşkilatı öğretmen kadrolarına ise Milli Eğitim Bakanlığının örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler arasından nakil suretiyle yapılacak atamalar bu sayı sınırlarına tabi tutulmaz. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2016 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir.” ibaresi yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen madde gereğince, diğer kurumlarda avukat, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, mimar, mühendis ve öğretmen kadrolarında çalışmakta olup kurumumuza geçiş yapmak isteyen personellerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına gönderilmek üzere İl Müdürlüğümüze dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.