Çocuk Koruma Kapsamında En Sık Karşılaşılabilen Çocuk Koruma Vakalarına Yönelik Çalıştay Düzenlendi

İl Müdürlüğümüz ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNCHR) işbirliği ile çocuk koruma vakalarına yöneliklik bir çalıştay düzenlenmiştir.

Düzenlenen çalıştaya İl Müdürümüz Mustafa YILDIRIM, İl Müdür Yardımcımız Nermin YETKİN, Birleşmiş Millet Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)’ndan Çocuk Koruma Sorumlusu Meriç RAMAZANO, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu (UNCHR)’ndan Koruma Sorumlusu Tülay DAŞDEMİR ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’ndan İnsani Yardım Programı Kadın Koruma Sorumlusu Gül ERDOST ve İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarda görev yapan meslek elemanları katılmıştır.

İl Müdürümüz Mustafa YILDIRIM’ ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştay gün boyu sürmüş olup ‘’Gaziantep Özelinde Hizmet Sağlayıcılara Yönelik Çocuk Koruma Kapsamında En Sık Karşılaşılabilen Çocuk Koruma Vakalarına Yönelik Çalıştay’’ yapılmıştır.