İl Müdürlüğümüzce Düzenlenen 1. Münazara Yarışması MEB Ders Kitaplarına Örnek Olmuştur

Bakanlığımızın sunmuş olduğu sosyal hizmet modellerinden faydalanan çocukların; özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, farklı görüşleri bir arada yaşatabilme ve empati kurma duygularını geliştirmek, kendilerini sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamak, fikir üretme ve problemlere çözüm bulma yeteneklerini geliştirmek, antitezler üretme, herhangi bir konuda mantık yürütme, araştırma yapma, düşüncelerini savunacak kanıtlara ulaşma, tezler ve istatistiki bilgiler yoluyla savunma becerilerini geliştirmesine ortam hazırlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce  “Münazara Yarışması” yapılması planlanmıştır.

Bu kapsamda Bakanlığımızca sunulan sosyal hizmet modellerinden faydalanan, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarda öğrenim gören çocukların katılımıyla 25.10.2017 tarihinde İl Müdürlüğümüz konferans salonunda “İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Toplum İçin Zararlıdır/Faydalıdır.” Konulu 1. Münazara Yarışması düzenlenmiştir.

2018 – 2019 Eğitim – Öğretim yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığınca okutulan 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabının 129. Sayfasında münazara konusu içeriğinde İl Müdürlüğümüzce düzenlenen Münazara yarışması konu ve örnek olmuştur.